در این قسمت فصل ششم از بخش بندی مورد نظر یعنی شبکه های عصبی انعطاف پذیر را بررسی خواهیم کرد.

در این قسمت به صورت کامل فرمول ها و تعاریف شبکه های عصبی انعطاف پذیر را مشاهده خواهید کرد. سپس به صورت عملی از نورون های عصبی انعطاف پذیر در متلب استفاده کرده و در نتیجه شبکه ی عصبی انعطاف پذیری را به صورت دستی پیاده سازی خواهیم کرد.

مهمترین مطالب و موضوعاتی که در این مجموعه بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

۱– هدف از معرفی و به کار گیری شبکه های عصبی انعطاف پذیر

۲- نحوه ی تنظیم و آموزش پارامترهای آزاد نورون های سیگموید تک قطبی و دو قطبی

۳- معرفی توابع فعالساز تک قطبی و دو قطبی انعطاف پذیر و نحوه ی آموزش پارامتر های آن ها

۴- مشخصات توابع فعالساز تک قطبی و دو قطبی

 

تذکر۱:

اسلاید این جلسه را هم برای دانلود قرار داده ام. زیرا که در این جلسه تعدادی فرمول را معرفی می کنیم و بهتر است خودتان این فرمول ها را در اختیار داشته باشید.

تذکر۲:

فایلی تحت عنوان matlabCode3 هم قرار داده ام که حاوی کد متلب پیاده سازی شبکه عصبی با تابع فعالساز سیگموید تک قطبی در متلب است، می باشد.

تذکر۳:

قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.